Är flyttkostnader avdragsgilla? - Flyttfirma24

Är flyttkostnader avdragsgilla - Flyttfirma24

Flytta och Packa

Krav för rutavdrag:

 • Bohaget som flyttas ska ingå i kundens hushåll.
 • Flytten ska ske mellan kundens bostäder eller magasin inom EU/EES-området eller Schweiz
 • Företaget som utför arbetet måste ha svensk F-skatt om någon del av flytten utförs i Sverige.

Rutavdrag ges för att

 • flytta hela eller enstaka delar av kundens bohag mellan hens bostäder
 • flytta kundens bohag mellan hyreslägenheter eller bostadsrätter i samma byggnad
 • flytta bohag och lösöre till och från magasin eller andra förvaringsställen
 • flytta bohag i samband med hemstajling inför försäljning av bostaden. Hemstajling ger dock inte rätt till rutavdrag, läs även om hemstajling under Städa (rut)
 • packa ned och upp, lasta, lossa eller liknande förberedelser för transport i samband med flytten
 • betala för en chaufför eller annan personal som transporterar bohaget i samband med flytten
 • montera upp och ned möbler som inte kan flyttas hela, samt sätta upp och ta ned tavlor, gardiner och armaturer i direkt samband med flytten
 • flytta till exempel pianon eller andra tunga saker som ingår i bohaget.

Inget avdrag ges för att

 • betala för flyttbil, drivmedel, flyttkartonger eller magasinhyra
 • transportera bohaget via flyg eller båt
 • flytta bohag från en möbelåterförsäljare
 • flytta bohag till och från en annan privatperson
 • packa och forsla bort skräp eller gamla möbler till en återvinningsstation eller liknande.

Transport till försäljning för återanvändning

Arbetskostnaden ska beräknas enligt schablon till 50 procent av den totala kostnaden för tjänsten. Rutavdraget blir sedan 50 procent av den beräknade arbetskostnaden, det vill säga 25 procent av totalkostnaden.

Krav för rutavdrag:

 • Bohaget som transporteras ska ingå i kundens hushåll.

Rutavdrag ges för att

 • transportera bohag och lösöre till försäljning och återanvändning, exempelvis auktioner, loppmarknader och andrahandsbutiker
 • packa och emballera, bära och lasta godset vid bostaden – transportera godset till återförsäljare – lossa och bära in godset hos mottagaren.

Inget avdrag ges för att

 • transportera bohag och lösöre mellan privatpersoner
 • transportera bohag och lösöre från möbelhandel eller liknande till köparens bostad
 • transportera bohag och lösöre till soptipp och återvinningscentral
 • utföra varu- eller persontransporter, till exempel hemkörning av livsmedel och taxiresor
 • transportera nyproducerade hobbyprodukter, exempelvis textilier och smycken.

Missa inte nya RUT-avdragen

Wikipedia information om Skattereduktion

Skattereduktion Skattereduktion (äldre svensk term: avkortning) innebär att ett skatteuttag minskas. Begreppet används ibland om politiska beslut att minska skattesatser eller andra skatteuttag i största allmänhet, men oftare syftar det på en minskning av skatten under specifika omständigheter. Skattereduktionen kan ha konstruktionen av ett avdrag för vissa specifika utgifter, en minskning av skatten med en procentuell andel eller ett fast belopp under vissa omständigheter, eller något annan form.

Vad betyder avdragsgill?

 • som får dras av (vid deklaration) || -t