Tjänster - Flyttfirma24

Wikipedia information om Tjänst

Tjänst En tjänst är en aktivitet eller funktion som tillför värde till en mottagare, betjänar denna, utan att i sig innebära att ett bestående fysiskt objekt med eget värde tillförs mottagaren. Det engelska ordet service med samma betydelse används ibland i samband med betjäning av en kund.

Synonymer till tjänst

  • befattning, anställning, plats, post, ämbetetjänstgöring, arbete, syssla, jobb, verksamhet; nytta, gagnhjälp, bistånd, handtag, service