Flytta utomlands – att tänka på - Flyttfirma24

Flytta utomlands – att tänka på - Flyttfirma24

Flytta utomlands

Om du planerar att bo utomlands ett år eller mer ska du anmäla det till Skatteverket. Samma sak gäller om du planerat att stanna kortare tid men sedan förlänger din vistelse till ett år eller mer.

Om du flyttar till ett annat nordiskt land ska du anmäla inflyttning i det andra nordiska landet.

Gör anmälan

Fyll i blanketten som du når via länken nedan och skicka in till Skatteverket.

For notification in English, please click the link below.

Anmäla flytt för barn

Anmälan för flytt utomlands för barn under 18 år ska vara underskriven av samtliga vårdnadshavare. Barn som fyllt 16 år har rätt att själv göra en flyttanmälan och skriva under.

När registreras du som utflyttad från Sverige?

Om du flyttar till ett land utanför Norden registrerar Skatteverket dig som utflyttad från Sverige från och med dagen du flyttar, förutsatt att du gör anmälan senast den dagen. Om du anmäler flytten senare registreras du som utflyttad den dag Skatteverket får din anmälan.

Ditt svenska medborgarskap påverkas inte av att du flyttar utomlands och registreras som utflyttad från Sverige. Du behåller även ditt svenska personnummer.

Du kan behöva deklarera i Sverige

Du kan behöva lämna inkomstdeklaration i Sverige även fast du inte längre bor eller vistas i landet. Det finns flera omständigheter som avgör om du ska betala skatt eller inte i Sverige efter att du har flyttat.

Adress efter flyttning utomlands

Skatteverket registrerar den adress som du nås via i utlandet och som du har skrivit i din anmälan. Den uppgiften skickas sedan vidare till myndigheter, kommuner och landsting samt SPAR (Statens personadressregister). SPAR skickar i sin tur uppgifterna vidare till sina kunder, till exempel banker, försäkringsbolag och föreningar.

SPAR gallrar uppgifterna om dig tre år efter att du har flyttat utomlands. Det innebär att de därefter inte finns kvar i SPAR. Däremot kommer din adress att vara tillgänglig för myndigheter, kommuner och landsting även när du ändrar din adress utomlands. Det gäller under förutsättning att de hämtar uppgiften om ny adress utomlands från Skatteverket. Du kan kontakta den myndighet, kommun eller det landsting det gäller för att få veta om de har uppgift om din nya adress utomlands. Du får själv berätta vilken adress du som är i utlandet nås på för de företag och organisationer som du anser behöver veta.

Smarta tips inför utlandsflytten

Wikipedia information om Svenskar_i_Världen

Svenskar i Världen Svenskar i Världen (SVIV) en ideell och politiskt oberoende organisation som har funnits sedan 1938. Genom påverkansarbete, information, råd och stöd gör organisationen det enklare för svenskar att studera, arbeta eller av andra skäl bo utomlands, men också att flytta hem igen. Organisationen verkar också för att svenskarnas internationella erfarenhet och kompetens ska tas tillvara på bästa möjliga vis.

Synonymer till utomlands

  • i utlandet, inte i hemlandet, utrikes, i främmande land; till utlandet, till annat land